Om oss: 

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) har tildelt treårig støtte på 3 MNOK i perioden 2021-2023 til etablering av Nasjonalt nettverk for PRESisjonsMEdisin og MAskinLæring (PRESIMAL).  

Forskningsnettverket ledes av professor Ingfrid S. Haldorsen og førsteamanuensis Alexander S. Lundervold i samarbeid med førsteamanuensis Noeska Smit og førsteamanuensis Hauke Bartsch ved Mohn Medical Imaging and Visualization Centre, Radiologisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Haukeland University Hospital

St. Olav's Hospital

University Hospital Northern-Norway

Helse Stavanger

Oslo University Hospital

Planlagte nettverksaktiviteter med tema omhandlende presisjonsmedisin og bruk av maskinlæring for å sikre god pasientbehandling: 

  • Årlige konferanser og workshops (i samarbeid med MMIV og partnere i andre RHF)  
  • Sommer/vinterskole (bl.a. i samarbeid med Digital Life Norway) 
  • Reisestøttetilforskningsopphold/besøk hos samarbeidendesentre (10 000 NOK per stipend; inntil 150 000 per år)  
  • Understøtte nettverksaktivitet som kan bidra til etablering av nasjonale løsninger for deling av digitale data og maskinlæringsalgoritmer mellom RHF